Notice: Use of undefined constant Close - assumed 'Close' in /var/www/vhosts/bnclongancom889.chiliweb.org/httpdocs/wp-content/themes/layerswp-child/sidebar-off-canvas.php on line 4
Đóng

Chứng nhận

Chứng nhận

– BRC là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium-BRC) thiết lập vào năm 1998 cho các nhà sản xuất thực phẩm cung cấp hàng hóa mang nhãn hiệu của các nhà bán lẻ vào thị trường bán lẻ UK.

– BRC là viết tắt của tiêu chuẩn BRC Gobal Standard for Food Safety ban hành mới nhất là phiên bản thứ 5 ngày 04/01/2008. BRC được sử dụng trên toàn thế giới, hỗ trợ cho doanh nghiệp về sản xuất an toàn thực phẩm.

– Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm – BRC được thiết lập thích hợp cho việc kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thực phẩm, yêu cầu các doanh nghiệp phải có nghĩa vụ tuân thủ luật lệ và bảo v.ệ người tiêu dùng

Đăng ký nhận bản tin