Đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần

18/11/2019 Tin trong ngành, Tin tức

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Chỉ thị 08/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Công Thương. Hiện nay, mỗi năm nước ta phải chôn lấp chất thải bao bì và túi ni lông không tái sử dụng được tận 2,5 triệu […]